A yw Cymru’n Decach? (2018)

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru

First published: 25 Oct 2018

Cyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol 2018

is britain fairer 2018 is wales fairer

Dyma’r adolygiad mwyaf cynhwysfawr o sut mae Cymru yn perfformio ar gydraddoldeb a hawliau dynol.

Edrycha ar draws bob maes bywyd, gan gynnwys:

  • addysg
  • gwaith
  • safonau byw
  • iechyd
  • cyfiawnder a diogelwch
  • cyfranogiad mewn cymdeithas

Darpara lun cyflawn o gyfleoedd bywyd pobl yng Nghymru heddiw.

Dyma’n hatodiad Cymreig i’n hadroddiad ar gynnydd cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, A yw Prydain yn Decach? (2018).

Darllen yr adroddiad