A yw Cymru’n Decach? (2018)

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 25 Oct 2018

Cyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol 2018

is britain fairer 2018 is wales fairer

Dyma’r adolygiad mwyaf cynhwysfawr o sut mae Cymru yn perfformio ar gydraddoldeb a hawliau dynol.

Edrycha ar draws bob maes bywyd, gan gynnwys:

 • addysg
 • gwaith
 • safonau byw
 • iechyd
 • cyfiawnder a diogelwch
 • cyfranogiad mewn cymdeithas

Darpara lun cyflawn o gyfleoedd bywyd pobl yng Nghymru heddiw.

Dyma’n hatodiad Cymreig i’n hadroddiad ar gynnydd cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, A yw Prydain yn Decach? (2018).

Darllen yr adroddiad