Ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yng Nghymru yn ymgysylltu â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru flag icon

      Cymru

First published: 04 Apr 2023

Ym mis Mawrth 2022 cynhaliodd Prifysgol Warwick ymchwil desg ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a ddangosodd mai dim ond 12.4% o ysgolion uwchradd, arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion a gynhelir yng Nghymru oedd â Chynllun Cydraddoldeb Strategol cyfredol ar gael ar eu gwefan.

Download Welsh version as Word