Yn dilyn Grenfell: mynediad trigolion Grenfell i wasanaethau a chymorth

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 13 Mar 2019

Grenfell research report front cover

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno profiad gwirioneddol pobl a gafodd eu heffeithio gan y tân yn Nhŵr Grenfell.

Dengys yr anawsterau a wynebont wrth geisio cyngor a gwasanaethau cymorth megis tai, mewnfudo, cymorth lles a gofal iechyd.

Mae’r adroddiad yn bwrw golwg ar brofiadau trigolion a rhanddeiliaid o fewn cyd-destun yr hawliau dynol a ganlyn:

  • yr hawl i dai digonol
  • yr hawl i fywyd
  • rhyddid rhag artaith a thriniaeth greulon, annynol neu ddiraddiol
  • cydraddoldeb ac anwahaniaethu
  • hawliau plant

Gobeithio bydd yr ymchwil hwn yn dylanwadu ar ymchwil Tŵr Grenfell drwy ategu’r dadleuon mae’r goroeswyr yn eu lleisio a sicrhau y bydd ystyriaeth yn cael ei roi i faterion cydraddoldeb a hawliau dynol.

Cafodd gwaith maes yr ymchwil ei gynnal gan Race on the Agenda (ROTA).

Lawr lwytho’r adroddiad