Yn dilyn Grenfell: hawliau plant

Papur Briffio
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • people affected by the Grenfell Tower fire
  • representatives of people affected by the Grenfell Tower fire
  • legal and housing stakeholders

First published: 19 Dec 2018

Publication cover: Following Grenfell: children's rights

Mae’r papur briffio hwn yn ffurfio rhan o gyfres yn egluro materion hawliau dynol a godwyd gan dân Tŵr Grenfell.

Mae’r papur briffio hwn yn canolbwyntio ar yr hawl i fywyd, gan egluro:

  • yr hyn yw hawliau plant
  • ei ffynhonnell ym maes cyfraith ryngwladol
  • yr hyn y maen nhw’n ei olygu ar waith
  • sut mae’n berthnasol i Grenfell a gwaith ymchwiliad Grenfell

Lawr lwytho fel PDF