Ymchwiliad i wrthsemitiaeth yn y Blaid Lafur

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 29 Oct 2020

Front cover of Labour Party investigation report

Defnyddiom ein pwerau cyfreithiol i ymchwilio honiadau o wrthsemitiaeth yn y Blaid Lafur.

Amlinella’r adroddiad hwn ein canfyddiadau a’n hargymhellion ar gyfer newid.

Edrychom ar:

  • a oedd y Blaid Lafur wedi cyflawni camau anghyfreithlon, drwy weithrediadau ei chyflogeion neu asiantau
  • a oedd y Blaid wedi trin cwynion gwrthsemitiaeth mewn ffordd gyfreithlon, effeithlon ac effeithiol
  • a oedd Llyfr Rheolau a phrosesau trin cwynion y Blaid wedi galluogi neu gallai alluogi i drin cwynion gwrthsemitiaeth yn effeithlon ac effeithiol, gan gynnwys a oedd neu gallai sancsiynau priodol gael eu cymhwyso
  • y camau a gymerodd y Blaid i roi argymhellion adroddiadau Chakrabarti, Royall a Phwyllgor Dethol Materion Cartref ar waith

Lawr lwytho'r crynodeb gweithredol