Ymchwiliad ataliaeth yn yr ysgol: defnyddio data ystyrlon i amddiffyn hawliau plant

Yn ymwneud ag Ymchwiliad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 30 Jun 2021

Front cover of our restraint in schools inquiry report

Defnyddiom ein pwerau cyfreithiol i ganfod sut bydd ysgolion yng Nghymru a Lloegr yn monitro a chofnodi eu defnydd o ataliaeth.

Amlinella’r adroddiad hwn ein canfyddiadau a’n hargymhellion ar gyfer newid.

Gwnaethom fwrw golwg ar:

 • a yw a sut mae ysgolion yn casglu, cofnodi a defnyddio data ar eu defnydd o ataliaeth ac ymyriadau cyfyngol
 • yr hyn y gall ysgolion ddysgu gan leoedd sydd yn rheolaidd yn cofnodi, monitro a dadansoddi’r data hwn a’i ddefnyddio i wneud newidiadau i’w dulliau

Rydym hefyd wedi creu astudiaethau achos o ymarfer da y gall ysgolion eu defnyddio.

Lawr lwytho’r adroddiad

Lawr lwytho astudiaethau achos