Ymchwiliad Adran 20 i Wasanaeth yr Heddlu Metropolitanaidd

Yn ymwneud ag Ymchwiliad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Lloegr flag icon

      Lloegr

First published: 08 Sep 2016

Met Police Inquiry cover

Cynhaliodd y Comisiwn ymchwiliad i aflonyddu, gwahaniaethu ac erledigaeth anghyfreithlon staff Gwasanaeth yr Heddlu Metropolitanaidd (MPS) a wnaeth cwynion gwahaniaethu.

Cafodd yr ymchwiliad hwn ei lansio mewn ymateb i bryderon am driniaeth y MPS o swyddogion benywaidd a hoyw Du a lleiafrifoedd ethnig (BME).

Fe’i cynhaliwyd o dan adran 20 Deddf Cydraddoldeb 2006, sydd yn rhoi pwerau i’r Comisiwn i archwilio cydymffurfiaeth â deddfwriaeth cydraddoldeb pan fo’n drwgdybio bod gweithred anghyfreithlon wedi’i chyflawni.

Lawr lwytho'r adroddiad