Trowch y byrddau: Rhoi terfyn ar aflonyddu rhywiol yn y gweithle

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 27 Mar 2018

ending sexual harassment at work

Mae’r adroddiad hwn yn rhannu tystiolaeth, am aflonyddu rhywiol yn y gweithle, a gasglwyd gan unigolion a chyflogwyr.

Gwna argymhellion am sut i roi terfyn ar aflonyddu rhywiol yn y gwaith.

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys:

  • profiad y cyflogai
  • yr hyn a ddywedodd cyflogwyr wrthym
  • ein hargymhellion

Mae’n rhannu tystiolaeth a gasglwyd oddi ar oddeutu 1,000 o unigolion a chyflogwyr rhwng mis Rhagfyr 2017 a Chwefror 2018.

Edrycha’r adroddiad ar sut y trin cyflogwyr ag aflonyddu rhywiol a defnyddia’r dystiolaeth gan unigolion, sydd wedi dioddef aflonyddu rhywiol yn y gwaith, i argymell gwelliannau.

Darllen yr adroddiad.