Trafnidiaeth gyhoeddus hygyrch i bobl hŷn a phobl anabl yng Nghymru

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru flag icon

      Cymru

First published: 03 Dec 2020

Accessible public transport for older and disabled people in Wales report cover

Archwilia’r ymchwil hwn sut y cafodd cydraddoldeb i bobl hŷn ac anabl ei ystyried wrth wneud penderfyniadau am drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn cynnwys:

  • canfyddiadau’n dadansoddiad o strategaethau a pholisïau trafnidiaeth gyhoeddus allweddol 
  • tystiolaeth gan grwpiau ffocws gyda phobl hŷn ac anabl a drafododd am eu profiadau gwirioneddol, a sut mae trafnidiaeth yn methu ateb eu hanghenion
  • argymhellion i gyrff cyhoeddus ar ddefnyddio Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i ddatblygu system trafnidiaeth gyhoeddus gynhwysol yng Nghymru

Lawr lwytho’r adroddiad