Sut y gall meiri wneud Lloegr yn decach

Papur Briffio
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Metro mayors and mayoral candidates
 • Other local leaders and candidates

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

First published: 17 Feb 2021

Mae’r papur briffio hwn yn cynnig argymhellion i feiri metro ac arweinyddion llywodraeth leol eraill yn Lloegr ar y blaenoriaethau polisi y gallant eu gorchymyn ac adnoddau sydd ar gael i sicrhau:

 • Fframwaith cydraddoldeb a hawliau dynol cryf i amddiffyn pobl
 • Gwaith teg i bawb
 • Trafnidiaeth hygyrch
 • Anghydraddoldebau iechyd llai a mynediad gwell i iechyd a gofal cymdeithasol

Gall arweinyddion lleol ddefnyddio’r argymhellion hyn i’w helpu llunio’u hagenda polisi.

Lawr lwytho’r ddogfen