Sut mae coronafeirws wedi effeithio ar gydraddoldeb a hawliau dynol

Adroddiad Ymchwil
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • UK and devolved governments

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 20 Oct 2020

Report cover. How coronavirus has affected equality and human rights

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi tystiolaeth sydd yn ein helpu deall effeithiau’r pandemig coronafeirws (COVID-19) ar grwpiau gwahanol yn y gymdeithas. Amlyga risgiau hirdymor posib i gydraddoldeb a hawliau dynol gan gynnwys materion allweddol ym meysydd:

 • gwaith
 • tlodi
 • addysg
 • gofal cymdeithasol 
 • cyfiawnder a diogelwch personol

Gwnawn argymhellion a dargedir ar gyfer Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth y DU i sicrhau y bydd ystyriaethau cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu hintegreiddio i’r ymateb polisi i’r pandemig.

Rhan o gyfres adroddiad ‘A yw Prydain yn Decach?’ yw’r adroddiad hwn.

Lawr lwytho’r adroddiad