Sefydliadau cymdeithas sifil a hawliau dynol rhyngwladol: crynodeb ymchwil

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Lloegr

    • |
    • Cymru

First published: 31 Jul 2020

Crynodeb o’n hymchwil yw hwn i ymgysylltu sefydliadau cymdeithas sifil (CSO) â Fframwaith Hawliau Dynol Rhyngwladol.

Comisiynom Brifysgol Nottingham i gyflawni’r gwaith hwn erbyn Rhagfyr 2019.

Dengys y crynodeb:

  • i’r graddau mae CSOs yng Nghymru a Lloegr yn cyfeirio at y Fframwaith Hawliau Dynol Rhyngwladol yn eu gwaith
  • yr effaith mae cyfeirio at y Fframwaith yn ei gael ar weithgareddau’r CSOs
  • pa newidiadau a fyddai’n galluogi CSOs i ymgysylltu’n fwy effeithiol â’r Fframwaith yn y dyfodol

Am wybodaeth bellach am y Fframwaith Hawliau Dynol Rhyngwladol a sut i ddal y llywodraeth i gyfrif, ymwelwch â’n traciwr hawliau dynol.  

Lawr lwytho’r crynodeb