Recriwtio gweithwyr i alwedigaethau a diwydiannau cyflog isel

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 21 Sep 2020

Recruitment of workers into low-paid occupations and industries

Mae’r adolygiad tystiolaeth hwn yn archwilio a yw pobl â nodweddion gwarchodedig yn dioddef gwahaniaethu yn y broses recriwtio. Mae hefyd yn amlygu’r rhwystrau maent yn eu hwynebu wrth geisio gwaith.

Mae’r adroddiad yn cynnwys tueddiadau mewn ymarferion recriwtio ar draws y diwydiannau a ganlyn:

 • glanhau
 • adeiladu
 • cynhyrchu bwyd
 • manwerthu lletygarwch
 • gofal cymdeithasol

Comisiynom yr adolygiad tystiolaeth hwn gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol ym mis Rhagfyr 2019.

Lawr lwytho'r adolygiad