Pwy sy’n rhedeg Cymru? 2017

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru flag icon

      Cymru

First published: 08 Mar 2017

Pwy sy’n rhedeg Cymru? 2017

Mae Pwy sy’n rhedeg Cymru? yn archwilio’r arweinyddiaeth ledled Cymru i ddeall yn well pwy yw’r bobl sydd yn yr uwch swyddi a pha mor gynrychiadol ydyn nhw. Er rhai gwelliannau croesawus ers 2014, nid yw’r sefyllfa wedi newid gymaint ag roeddem wedi’i obeithio.

Pwy sy’n rhedeg Cymru? 2017 PDF