Mynd i’r afael ag aflonyddu hiliol: prifysgolion yn cael eu herio

Yn ymwneud ag Ymchwiliad
 
Adroddiad
 

First published: 23 Oct 2019

Publication cover: tackling racial harassment in universities

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau’n hymchwiliad i aflonyddu hiliol mewn prifysgolion sydd yn cael eu cyllido’n gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Mae’n crynhoi’r hyn a ddysgom gan ein:

  • galwad cyhoeddus am dystiolaeth
  • arolwg prifysgol
  • trafodaeth bord gron
  • cyfweliadau gyda phrifysgolion, myfyrwyr a staff

Rydym hefyd yn gwneud argymhellion ar gyfer newid.

Darllen yr adroddiad: Mynd i'r afael ag aflonyddu hiliol: Prifysgolion yn cael eu herio