Hawliau sifil a gwleidyddol yn y DU: cyflwyniad i’r CU

Adroddiad
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • UK and Welsh governments and devolved administrations
  • organisations working on civil and political rights in the UK

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 12 Mar 2020

Civil and political rights in Great Britain

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar gyflwr hawliau sifil a gwleidyddol ym Mhrydain, gan gynnwys:

  • cynnydd a wnaed gan Lywodraeth y DU ers 2015
  • yr heriau y mae’n dal yn eu hwynebu, ac
  • argymhellion i lywodraethau’r DU a Chymru.

Cafodd yr adroddiad ei gyflwyno i’r Cenhedloedd Unedig fel rhan o’n gwaith ar fonitro’r Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Sifil a Gwleidyddol (ICCPR), y cytuniad hawliau dynol rhyngwladol sydd yn canolbwyntio ar warchod hawliau sifil a gwleidyddol. Am wybodaeth bellach ar yr ICCPR, ymwelwch â’n traciwr hawliau dynol.

Lawr lwytho’r adroddiad a’n hargymhellion: crynodeb gweithredol