Hawliau plant ym Mhrydain Fawr: cyflwyniad i’r CU 2023

Adroddiad
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • UK Government and devolved administrations
  • organisations working on children’s rights in the UK

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 24 Jan 2023

Hawliau Plant ym Mhrydain Fawr

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar gyflwr hawliau plant ym Mhrydain Fawr ac yn gwneud argymhellion ar gyfer newid. Mae’n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys:

• trais yn erbyn plant

• iechyd a gwasanaethau iechyd

• safon byw

• yr hawl i addysg

• gweinyddu cyfiawnder plant

Cyflwynwyd yr adroddiad hwn i’r Cenhedloedd Unedig fel rhan o’n gwaith ar fonitro’r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn (CRC); y cytuniad hawliau dynol rhyngwladol sy’n amddiffyn hawliau plant ym mhob maes o fywyd. Mae hyn yn dilyn ein cyflwyniad diwethaf i'r Cenhedloedd Unedig yn 2020.

I gael rhagor o wybodaeth am y CRC, ewch i'n traciwr hawliau dynol.

Lawrlwythwch fersiwn Cymraeg (PDF)

Lawr lwytho’r adroddiad (Word)