Hawliau plant ym Mhrydain Fawr: cyflwyniad i’r CU (2020)

Adroddiad
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • UK Government and devolved administrations
 • organisations working on children’s rights in the UK

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 20 Nov 2020

Children's rights in Great Britain report cover

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar gyflwr hawliau plant ym Mhrydain Fawr ac yn gwneud argymhellion ar gyfer newid. Mae’n cynnwys:

 • y fframwaith cydraddoldeb a hawliau dynol
 • safonau byw
 • addysg
 • plant mewn sefydliadau
 • cyfiawnder ieuenctid
 • plant ffoadurion a mewnfudwyr
 • iechyd
 • trais a diogelwch personol

Cyflwynom yr adroddiad hwn i’r Cenhedloedd Unedig fel rhan o’n gwaith ar fonitro’r Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn, y cytuniad hawliau dynol rhyngwladol sydd yn amddiffyn hawliau plant ym mhob maes bywyd. Am wybodaeth bellach ar y cytuniad, ymwelwch â’n traciwr hawliau dynol.

Lawr lwytho’r adroddiad (PDF)