Gwneud newidiadau i’ch cartref oherwydd eich anabledd

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • disabled people
 • organisations that support disabled people

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 19 Oct 2018

housing and disabled people your rights adaptations easy read

Mae’r wybodaeth hon i bobl anabl.

Mae a wnelo â gwneud newidiadau i’ch cartref os oes angen i chi oherwydd eich anabledd.

Pan fyddwch yn gwneud newidiadau i’ch cartref, fe’i gelwir yn addasu eich cartref.

Bydd yr wybodaeth hon yn eich helpu i wybod beth i’w wneud. Mae’n cynnwys:

 • beth mae’r gyfraith yn ei dweud
 • sut i gael newidiadau bach ac offer
 • os oes angen newidiadau mwy arnoch
 • cyn i chi ddechrau
 • ble i gael cymorth

Canllaw hawdd ei ddeall yw hwn.

Lawr lwytho’r ddogfen