Fframwaith Hawliau Dynol ar gyfer Oedolion yn y Ddalfa

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees, Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 01 Feb 2015

This is the cover of the Human rights framework for adults in detention

Cafodd fframwaith dwy dudalen yn seiliedig ar gyfraith achos hawliau dynol ei lunio i gynorthwyo sefydliadau wrth gyflawni’u rhwymedigaethau o dan y gyfraith.

Lawr lwytho’r fframwaith