Fframwaith cyfreithiol rhyddid mynegiant

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 01 Feb 2015

This is the cover of Freedom of Expression legal framework publication

Mae’r canllaw hwn am sut gaiff rhyddid mynegiant ei amddiffyn gan y gyfraith. 

Mae dadl ynglŷn â pha fathau o iaith neu gyfathrebu y dylid eu caniatâi neu’u gwahardd. Dengys y canllaw hwn yr amddiffynfeydd sydd gennym ym Mhrydain ynghylch mynegi’n barn. 

Rydym yn egluro sut y gallai rhyddid mynegiant gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau i atal trais, camdriniaeth a gwahaniaethu.

Rydym hefyd yn egluro’r ffiniau rhwng rhyddid mynegiant a gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac iaith casineb.

Lawr lwytho’r canllaw