Ein polisi ymgyfreitha a gorfodi 2019 i 2022

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 29 Nov 2019

Publication cover: Our litigation and enforcement policy 2019 to 2022

Amlinella’r polisi hwn sut y gwnawn ddefnyddio’n pwerau cyfreithiol o 2019 i 2022. Eglura:

  • beth yw ein pwerau cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2006
  • yr hyn a wnawn ddefnyddio’n pwerau cyfreithiol ar ei gyfer
  • sut wnawn benderfynu pryd i ddefnyddio’n pwerau cyfreithiol

Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth am sut all cynrychiolwyr a sefydliadau cyfreithiol wneud ceisiadau i ni ddefnyddio’n pwerau cyfreithiol.

Ni allwn ddarparu cyngor uniongyrchol i unigolion sydd am ein help â phroblem. Os ydych yn unigolyn ac angen help, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb.

Lawr lwytho’r polisi