Ein data bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 15 Aug 2017