Ein data bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 15 Aug 2017

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

Cipolwg blynyddol data bwlch cyflog ar gyfer ein gweithlu, gan gynnwys:

  • anabledd
  • hil
  • rhyw

Bylchau cyflog yw’r gwahaniaeth mewn cyflog ar gyfartaledd rhwng pobl â rhai nodweddion gwarchodedig mewn gweithlu. Canfyddwch fwy am adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.   

Maen nhw’n wahanol i gyflog cyfartal, sydd yn golygu y dylai dynion a menywod yn gwneud gwaith cyfwerth i’r un cyflogwr gael cyflog cyfartal. Gweler ein harchwiliad cyflog cyfartal 2020 ar gyfer data gweithlu ar gyflog cyfartal.

Dyddiad cipolwg: Mawrth 2021 (Lawr lwytho fel Word)

Dyddiad cipolwg: Mawrth 2020 (Lawr lwytho fel Word)

Dyddiad cipolwg: Mawrth 2019 (Word)

Dyddiad cipolwg: Mawrth 2018 (PDF)

Dyddiad cipolwg: Mawrth 2017 (PDF)

Dyddiad cipolwg: Mawrth 2017 (Word)