Eich hawliau wrth gael eich cadw’n gaeth o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yn Lloegr

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • patients and their nearest relatives
 • Independent Mental Health Advocates
 • staff working in mental health hospitals
 • commissioners and providers of mental health services
 • Approved Mental Health Practitioners and care coordinators

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

First published: 30 Nov 2020

Front cover of your rights when detained under the Mental Health Act in England guidance

Eglura’r canllawiau hyn bopeth y mae rhaid ei ddweud wrth gleifion, sydd yn cael eu cadw’n gaeth mewn ysbyty iechyd meddwl, am eu hawliau o dan y Ddeddf Hawliau Dynol a’r Ddeddf Cydraddoldeb.

Pan fônt yn berthnasol, maent hefyd yn cwmpasu hawliau’r perthnasau agosaf a chleifion yn aros yn yr ysbyty o wirfodd.

Cwmpasa’r canllawiau adrannau cyfreithiol a sifil y Ddeddf Iechyd Meddwl. Ar gyfer pob adran, mae canllaw gyflwynol byr a chanllaw rhyngweithredol hirach.

Mae’r canllawiau llawn yn cynnwys gwybodaeth am:

 • cael eich cadw’n gaeth mewn ysbyty
 • aros mewn ysbyty
 • gadael yr ysbyty
 • cwynion

Hefyd mae rhestr eirfa lle cewch ddiffiniadau o rai geiriau a ddefnyddir yn y canllaw.

There is also a word list where you can find definitions for some of the words used in the guide.

Download civil introductory guide (PDF, 281KB)

Download civil full guide (PDF, 7MB) 

Download forensic introductory guide (PDF, 254KB)

Download forensic full guide (PDF, 6MB)