Eich hawliau pan fyddwch yn rhentu o landlord preifat: gwybodaeth i bobl anabl

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • disabled people
 • organisations that support disabled people

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 19 Oct 2018

Mae’r wybodaeth hon i bobl anabl.

Mae a wnelo â’ch hawliau pan fyddwch yn rhentu cartref o landlord preifat.

Hynny yw pan fyddwch yn rhentu cartref o berson sydd biau’r cartref.

Mae’r canllaw yn cynnwys:

 • beth yw rhentu o landlord preifat?
 • dod o hyd i’r lle iawn i fyw ynddo
 • eich hawliau: dod o hyd i gartref
 • eich hawliau: gwneud newidiadau i’ch cartref
 • ble i gael cymorth

Canllaw hawdd ei ddarllen yw hwn.

Lawr lwytho’r ddogfen