Eich hawliau i gydraddoldeb yn y gweithle: pan rydych yn gwneud cais am swydd

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 May 2014

This is the cover of Your rights to equality at work: when you apply for a job

Os ydych yn gwneud cais am swydd, bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i’r hyn a wnaiff y cyflogwr, yr ydych yn gwneud cais iddo, ymhob cam y broses recriwtio. Dywed y canllaw hwn wrthych yr hyn y mae’n rhaid i’ch cyflogwr ei wneud i osgoi’r holl fathau gwahanol o wahaniaethu anghyfreithlon.

Lawr lwytho’r fersiwn Cymraeg