Eich hawliau i gydraddoldeb yn y gweithle: oriau gwaith, gweithio hyblyg ac amser o’r gwaith

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Dec 2014

This is the cover of Your rights to equality at work: working hours, flexible working and time off

Os yw eich cyflogwr yn gwneud penderfyniadau am yr oriau rydych yn eu gweithio, p’un ai a allwch weithio’n hyblyg neu gael amser o’r gwaith, bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i’r hyn y bydd yn ei wneud. Dywed y canllaw hwn wrthych yr hyn y mae’n rhaid i’ch cyflogwr ei wneud i osgoi’r holl fathau gwahanol o wahaniaethu anghyfreithlon.

Lawr lwytho’r fersiwn Cymraeg