Eich hawliau i gydraddoldeb yn y gweithle: hyfforddi, datblygu, dyrchafu a throsglwyddo

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 May 2014

This is the cover of Your rights to equality at work: training, development, promotion and transfer

Os yw eich cyflogwr yn gwneud penderfyniad, neu’n gweithredu yn dilyn penderfyniad am wella’ch sgiliau, eich dyrchafu neu’ch trosglwyddo i swydd arall, bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i’r hyn y maen nhw’n ei wneud. Dywed y canllaw hwn wrthych yr hyn y mae’n rhaid i’ch cyflogwr ei wneud i osgoi’r holl fathau gwahanol o wahaniaethu anghyfreithlon.

Lawr lwytho’r ddogfen