Eich hawliau i gydraddoldeb yn y gweithle: cyflog a budd-daliadau

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Jan 2015

This is the cover of Your rights to equality at work: pay and benefits

Os yw eich cyflogwr yn gwneud penderfyniadau am y lefel cyflog maen nhw’n gosod neu’r buddion y byddan nhw’n eu rhoi i chi am weithio iddyn nhw, bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i’r hyn y maen nhw’n ei wneud. Dywed y canllaw hwn wrthych yr hyn y mae’n rhaid i’ch cyflogwr ei wneud i osgoi’r holl fathau gwahanol o wahaniaethu anghyfreithlon.

 

Download as PDF Download Word Doc Download Welsh language (Word)