Eich hawliau i gydraddoldeb yn y gwaith: diswyddo, colli gwaith, ymddeol ac ar ôl i chi adael swydd

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 May 2014

This is the cover of Your rights to equality at work: dismissal, redundancy, retirement and after you have left a job

Os yw eich cyflogwr yn gwneud penderfyniadau am eich diswyddo, yn dileu’ch swydd neu ynglŷn â’ch ymddeoliad, bydd cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i’r hyn a wnânt. Dywed y canllaw hwn wrthych yr hyn sydd yn rhaid i’ch cyflogwr ei wneud i osgoi pob math gwahanol o wahaniaethu anghyfreithlon.

Lawr lwytho’r canllaw