Eich hawliau i gydraddoldeb o wasanaethau gofal iechyd a gofal cymdeithasol

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Individuals using a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 01 Jun 2015

This is the cover of Your rights to equality from healthcare and social care services

Mae’r canllaw hwn i chi os ydych yn defnyddio gwasanaethau gofal iechyd neu ofal cymdeithasol fel aelod o’r cyhoedd. Nid yw’n gymwys i sefyllfaoedd lle mae aelod teulu, ffrind neu gymydog yn eich helpu gyda’ch gofal.

Dywed y canllaw wrthych am sut y gallwch ddisgwyl i ddarparwr gofal iechyd neu ofal cymdeithasol ymddwyn tuag atoch i osgoi gwahaniaethu anghyfreithlon.

Mae’n gymwys i Gymru, Lloegr a’r Alban.

Download as PDF Download as Word