Eich hawliau i gydraddoldeb o gynghorau lleol, adrannau’r llywodraeth a mewnfudo

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Individuals using a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 01 Jun 2015

This is the cover of Your rights to equality from local councils, government departments and immigration

Mae’r canllaw hwn i chi os ydych yn aelod o’r cyhoedd yn defnyddio gwasanaethau a ddarperir gan, neu fel arall yn dod i gyswllt â chynghorau lleol, adrannau’r llywodraeth yn San Steffan, Caeredin a Chaerdydd a chyrff cyhoeddus eraill mewn sefyllfaoedd lle bo cyfraith cydraddoldeb yn gymwys.

Lawr lwytho'r canllaw