Eich hawliau i gydraddoldeb o’r systemau cyfiawnder troseddol a sifil a diogelwch gwladol

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Individuals using a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 01 Jun 2015

This is the cover of Your rights to equality from the criminal and civil justice systems and national security

Mae’r canllaw hwn i chi os ydych yn ymwneud â’r heddlu, y system cyfiawnder troseddol neu’r llysoedd. Mae hyn boed a ydych yn ddioddefwr, yn dyst, yn ymwneud ag achos llys neu achos tribiwnlys mewn unrhyw fodd, neu yn droseddwr.

Lawr lwytho'r canllaw