Eich hawliau i gydraddoldeb gan sefydliadau sector gwirfoddol a chymunedol (gan gynnwys elusennau a sefydliadau crefydd neu gred)

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Individuals using a service, Any organisation providing a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 01 Jun 2015

This is the cover of What equality law means for your voluntary and community sector organisation

Mae’r canllaw hwn i chi os ydych yn ddefnyddiwr gwasanaeth neu gleient sefydliad sector gwirfoddol neu gymunedol, gan gynnwys elusennau a sefydliadau crefydd neu gred, sydd yn darparu nwyddau, cyfleusterau neu wasanaethau i’r cyhoedd neu adran o’r cyhoedd.

Lawr lwytho’r canllaw