Eich hawliau i gydraddoldeb gan Lywodraethau, gwleidyddion a phleidiau gwleidyddol

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Individuals using a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 01 Jun 2015

This is the cover of Your rights to equality from Parliaments, politicians and political parties

Mae’r canllaw hwn i chi os ydych yn aelod o’r cyhoedd yn defnyddio gwasanaethau a ddarperir gan Senedd y DU, Senedd yr Alban, Cynulliad Cenedlaethol Cymru neu wleidyddion mewn sefyllfaoedd pan fo cyfraith cydraddoldeb yn gymwys. Mae’r canllaw hefyd i chi os ydych yn aelod, aelod cyswllt neu westai o blaid wleidyddol, neu ddarpar aelod neu westai.

 

Download as PDF Download Word Doc