Eich hawl i gydraddoldeb fel aelod, aelod cyswllt neu westai cymdeithas neu glwb

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Individuals using a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 01 Jun 2014

This is the cover for Your rights to equality as a menber, assoiciate member or guest of an association, club or society

Mae’r canllaw hwn i chi os ydych yn aelod, aelod cyswllt neu westai cymdeithas neu glwb. Os yw cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i’r sefydliad, mae e’n affeithio ar ei weithgareddau, gan gynnwys sut mae pobl sydd yn gyfrifol dros ei redeg yn ymddwyn tuag at aelodau, aelodau cyswllt a gwesteion (neu ddarpar aelodau, aelodau cyswllt a gwesteion.)

Lawr lwytho’r canllaw