Eich hawl i gydraddoldeb fel aelod, aelod cyswllt neu westai cymdeithas neu glwb

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Individuals using a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Jun 2014

This is the cover for Your rights to equality as a member, associate member or guest of an association, club or society

Mae’r canllaw hwn i chi os ydych yn aelod, aelod cyswllt neu westai cymdeithas neu glwb. Os yw cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i’r sefydliad, mae e’n affeithio ar ei weithgareddau, gan gynnwys sut mae pobl sydd yn gyfrifol dros ei redeg yn ymddwyn tuag at aelodau, aelodau cyswllt a gwesteion (neu ddarpar aelodau, aelodau cyswllt a gwesteion.)

Lawr lwytho’r canllaw