Egwyddorion gwirfoddol ar safonau ar gyfer trafodaeth wleidyddol

Papur Briffio
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Leaders and representatives of political parties

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 21 Apr 2017

voluntary principles on standards for political discourse

Ysgrifennom at bob plaid wleidyddol yn cynnig cyngor a chanllaw ar yr ymrwymiadau cydraddoldeb a hawliau dynol y gallan nhw gynnwys yn eu maniffestos, a galw am drafodaeth wleidyddol i ddilyn safonau na fydd yn niweidio rhyddid mynegiant.