Dweud wrth bobl am eich anabledd neu iechyd wrth i chi wneud cais am swydd

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 02 Dec 2013

This is the cover of Telling people about your disability or health when you apply for a job (Easy Read)

Pan fyddwch yn gwneud cais am swydd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban ni ddylech yn arferol gael eich holi am:

  • eich anabledd
  • eich iechyd

Dywed y canllaw hwn am:

  • beth mae’r gyfraith yn ei dweud
  • beth y gallwch ei wneud os ydych o’r farn na gawsoch y swydd oherwydd eich anabledd neu iechyd

Lawr lwytho’r canllaw

Download as PDF