Defnyddio data i gyfrannu at Strategaethau Gwrth-fwlio a’u gwerthuso

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • teachers
 • schools
 • education authorities

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 19 Jun 2018

using data to inform and evaluate anti bullying strategies

Mae gan ysgolion gyfrifoldeb i nodi, monitro a chofnodi bwlio ac i ddulliau ar waith i’w daclo.

Cynghora ein canllaw ar sut i fynd i’r afael â bwlio yn yr ysgol, gan ganolbwyntio ar ddefnyddio data i wella strategaethau gwrth-fwlio.

Mae’r canllaw yn cynnwys pedwar prif faes: 

 1. creu diwylliant gwrth-fwlio yn yr ysgol
 2. dod o hyd i ffyrdd ar gyfer myfyrwyr a staff adrodd am achosion bwlio
 3. dod o hyd i ffyrdd o gofnodi ac adolygu’r data ar fwlio
 4. cyfathrebu’ch negeseuon gwrth-fwlio

Mae pob maes yn cynnwys set o gwestiynau i weithwyr proffesiynol addysg i’w gofyn i’w hunain wrth ymgymryd â chamau un i bedwar, uchod.

Bwriad y cwestiynau yw eich helpu i adolygu arferion presennol eich ysgol, a nodi meysydd ar gyfer gwelliant.

Lawrlwytho fersiwn Gymraeg fel PDF