Deddf Cydraddoldeb 2010: Canllaw Cryno ar Gyflogaeth

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Jun 2014

This is the cover of Equality Act 2010: summary guidance on employent publication

Rhan o gyfres yw’r canllaw cryno hwn a luniwyd gan y Comisiwn i egluro hawliau a dyletswyddau cydraddoldeb. Mae’r canllawiau hyn yn ategu gweithrediad Deddf Cydraddoldeb 2010. Mae’r rhestr lawn ar gyflogaeth yn cynnwys y canlynol, i gyflogwyr ac yn wahanol, ar gyfer cyflogeion:

 • Recriwtio
 • Oriau gwaith, gweithio hyblyg ac amser i ffwrdd o’r gwaith
 • Cyflog a buddion
 • Datblygu gyrfa – hyfforddiant, dyrchafiad a throsglwyddo
 • Materion rheoli
 • Diswyddo, colli swydd, ymddeol ac ar ôl i weithiwr adael
 • Polisïau cydraddoldeb, hyfforddiant cydraddoldeb a monitro.

Lawr lwytho’r ddogfen