Cynllun Strategol: 2019 i 2022

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 11 Jun 2019

Front cover of Strategic Plan 2019-22

Eglura ein cynllun strategol ar gyfer 2019 i 2022 sut fyddwn yn amddiffyn a hybu cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain dros y tair blynedd nesaf.

Mae’n amlinellu tri chyrchnod strategol i sicrhau bod pawb ym Mhrydain yn cael cyfle teg.

Y rhain yw:

  • i sicrhau na gaiff cyfleoedd bywyd pobl eu dal yn ôl gan rwystrau yn eu ffordd
  • i sicrhau bod seiliau cryf gennym y gellir arnynt adeiladu cymdeithas fwy cyfartal sydd yn parchu hawliau
  • i amddiffyn hawliau pobl yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus

Lawr lwytho’r cynllun

 Cafodd ein Cynllun Strategol 2019-22 ei lunio gan yr ymatebion a gafwyd mewn ymgynghoriad cyhoeddus a redodd o 2 Tachwedd 2018 i 7 Ionawr 2019. Cawson ni fwy na 1,000 o ymatebion, sydd wedi ein helpu i lunio’n cynlluniau ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt. Hoffem ddiolch i bawb a ymatebodd i’r ymgynghoriad.

Lawr lwytho’r adroddiad ymgynghori