Cynllun busnes: 2020 i 2021

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 09 Apr 2020

Front cover of Business Plan 2020 to 2021

Mae ein cynllun busnes yn amlinellu’n nodau a’r prosiectau y byddwn yn gweithio arnynt ar gyfer 2020 i 2021.

Mae hwn yn cynnwys ail flwyddyn ein cynllun strategol 2019 i 2022.

Eglura’r hyn y byddwn yn ei wneud a’r hyn yr ydym am ei gyflawni o ran:

 • gwaith
 • trafnidiaeth
 • mynediad i gyfiawnder
 • addysg
 • sefydliadau
 • ein nod craidd

Ein nod craidd yw bod cyfreithiau cydraddoldeb a hawliau dynol cryf yn diogelu pobl a dengys data'r hyn sydd yn digwydd i bobl mewn gwirionedd.

Lawr lwytho’r cynllun