Cyfiawnder cynhwysol: system sydd wedi’i dylunio i bawb

Yn ymwneud ag Ymchwiliad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 22 Apr 2020

Inclusive justice: a system designed for all (interim evidence report)

Lansiom ymchwiliad i ddeall profiadau diffynyddion anabl a phobl gyhuddedig yn y system cyfiawnder troseddol. Edrychom ar:

 • a yw eu hanghenion yn cael eu nodi’n briodol
 • y mathau o addasiadau sydd yn cael eu gwneud i ddiwallu’u hanghenion, ac
 • a ydynt yn gallu cyfranogi’n llawn ym mhrosesau’r llys a deall y cyhuddiadau maent yn eu hwynebu

Ar sail ein canfyddiadau, gwnawn argymhellion i Lywodraethau’r DU.

Wrth i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder ddefnyddio gwrandawiadau fideo yn fwyfwy wrth ymateb i’r pandemig, cyhoeddom  ganfyddiadau dros dro ym mis Ebrill o’r ymchwiliad hwn, i helpu lliniaru’r risgiau y mae’r technolegau hyn yn eu gosod ar bobl anabl yn y system cyfiawnder troseddol. 

Lawr lwytho’r adroddiad llawn

Lawr lwytho’r adroddiad dros dro