Cwestiynau iechyd cyn cyflogaeth: canllaw o dan Adran 60 Deddf Cydraddoldeb 2010 ar wneud cais am swydd

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 01 Jun 2014

This is the cover of Pre-employment health questions: Guidance for job applicants on Section 60 of the Equality Act 2010

Pan fyddwch yn gwneud cais am swydd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban ni ddylech yn arferol gael eich holi am:

  • eich anabledd
  • eich iechyd

Gall y Comisiwn gymryd camau cyfreithiol a gallai fod gennych hawliad o wahaniaethu ar sail anabledd os gofynnir cwestiynau anghyfreithlon i chi.

Dywed y canllaw hwn am:

  • beth mae’r gyfraith yn ei dweud
  • beth y gallwch ei wneud os ydych o’r farn na gawsoch y swydd oherwydd eich anabledd neu iechyd

Lawr lwytho’r canllaw

Download as PDF Download as Word Doc