Creu Cymru fwy cyfartal a thecach

Papur Briffio
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Candidates in the Welsh Parliament election 2021

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 26 Feb 2021

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru nesaf i lunio cynllun gweithredu uchelgeisiol i wneud Cymru yn arweinydd byd ar gydraddoldeb a hawliau dynol. Mae’r papur hwn yn amlygu deg blaenoriaeth yr ydym am i bleidiau gwleidyddol yng Nghymru i’w hamlygu yn eu maniffestos a’u cyflawni yn y rhaglen nesaf o Lywodraeth. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Adeiladu amddiffynfeydd cydraddoldeb a hawliau dynol mewn cyfraith
 • Gwneud dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus mor effeithiol â phosib
 • Amddiffyn yr hawl i fyw’n annibynnol a gofal urddasol
 • Lleihau tlodi a’i effaith ar draws pob rhan o fywyd  
 • Gweithredu i ddileu anghydraddoldeb hil

Lawr lwytho’r papur briffio