Cau’r bwlch: gorfodi’r rheoliadau bwlch cyflog ar sail rhyw

Adroddiad
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employers
 • Representative bodies
 • Anyone with an interest in the gender pay gap

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr

First published: 23 Mar 2018

gender pay gap enforcing the regulations

Mae’r polisi hwn yn amlinellu’r hyn a wnawn i annog cyflogwyr i fodloni’r rheoliadau bwlch cyflog ar sail rhyw a’n hymagwedd at eu gorfodi.

Mae’n amlinellu’n pwerau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb, gan gynnwys:

 • ymchwiliadau
 • hysbysiadau camau anghyfreithlon
 • Cynlluniau gweithredu
 • cytundebau
 • gorchmynion
 • asesiadau dyletswydd y sector cyhoeddus
 • hysbysiadau cydymffurfiaeth â dyletswydd y sector cyhoeddus

Mae’r polisi hwn yn cwmpasu Prydain.

Canfod rhagor am adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

 

Lawr lwytho’r polisi