Canllaw Technegol ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus: Lloegr

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Lloegr flag icon

      Lloegr

First published: 01 Aug 2014

Front cover of our technical guidance on the PSED in England

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 (y Ddeddf) yn cynrychioli diwedd blynyddoedd o drafodaeth am sut i wella cyfraith cydraddoldeb Prydain. Mae cynnig amddiffynfa gryfach i unigolion yn erbyn gwahaniaethu. Mae’r Ddeddf hefyd yn rhoi mwy o eglurder i gyflogwyr a busnesau am eu cyfrifoldebau, ac mae’n gosod disgwyliad newydd fod rhaid i wasanaethau cyhoeddus trin pawb ag urddas a pharch.

Lawr lwytho’r ddogfen