Canllaw cryno am fod yn hyrwyddwr rhywedd yn eich gweithle

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • employees
  • employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 25 May 2018

Publication cover: A quick guide to being a gender champion in your workplace

Canllaw cryno am fod yn hyrwyddwr rhywedd yn eich gweithle

Mae hyrwyddwyr rhywedd yn arweinwyr yn y gweithle a’u nod yw symud cydraddoldeb rhywiol yn ei flaen.

Mae ein canllaw cryno yn egluro sut i wneud ymrwymiadau mesuredig i fenywod yn y gweithle.

Lawr lwytho’r canllaw