Beth mae cyfraith cydraddoldeb yn ei olygu i’ch cymdeithas neu glwb

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Any organisation providing a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Apr 2014

This is the cover of What equality law means for your association, club or society

Mae’r canllaw hwn i chi os ydych yn rhedeg ‘cymdeithas’ gan y diffinnir hynny gan gyfraith cydraddoldeb.

Os yw cyfraith cydraddoldeb yn gymwys i chi, mae e’n effeithio ar eich gweithgareddau, gan gynnwys sut fyddwch yn ymddwyn tuag at aelodau, aelodau cyswllt a gwesteion (neu ddarpar neu gyn, aelodau, aelodau cyswllt a gwesteion).

Mae’r canllaw hwn yn dweud wrthych sut y gallwch osgoi pob math gwahanol o wahaniaethu anghyfreithlon. 

Lawr lwytho’r canllaw