Arweiniad i awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru, Prynu canlyniadau gwell

Cyngor a Chanllawiau
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru flag icon

      Cymru

First published: 04 Apr 2023

Mae awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru yn gwario £7 biliwn bob blwyddyn ar brynu nwyddau, gwaith neu wasanaethau gan sefydliadau eraill ar draws pob sector. Gall awdurdodau cyhoeddus ddefnyddio’r pŵer prynu hwn fel ffordd o hybu cydraddoldeb a, lle bo’n briodol, cyflawni buddion cymdeithasol ehangach, megis creu cyfleoedd hyfforddiant neu gyflogaeth.

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau sy’n esbonio sut y gall awdurdodau cyhoeddus sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rhwymedigaethau dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus (PSED) ar wahanol gamau o’r cylch caffael ac yn mynd â chi drwy faterion cydraddoldeb y gallai fod angen i chi eu hystyried ar bob cam.

Download Welsh version as Word